Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити ажуриране на интернет страници предмета.

Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту.

Наставни материјал:

Предавања – Моторна возила

Предавања – Моторна возила, 30.03.2020.

Предавања – Моторна возила, 06.04.2020.

Предавања – Презентација наставног материјала

Предавања -Наставни материјал

Аудиторне вежбе: Моторна возила

Аудиторне вежбе: Моторна возила, 30.03.2020.

Аудиторне вежбе: Моторна возила, 06.04.2020.

Остало: