Радни календар 2021/2022. година (у процедури усвајања је)

Списак студената прве године основних струковних студија

Упутсво за студенте за регистрацију на Moodle портал

Настава у зимском семестру основних струковних студија за све године почиње 04.10.2021. и одржаваће се уживо. Вежбе се не реализују у првој радној недељи.

Основне струковне студије:

Распоред предавања и вежби – зимски семестар шк. 2021/2022.


Мастер струковне студије:

Настава на мастер струковним студијама почиње 01.11.2021. (распоред ће бити накнадно објављен).

Распоред предавања и вежби – летњи семестар шк. 2021/2022.