Упис у II и III годину

Упис у II и III годину

Упис студената у II и III годину основних струковних студија вршиће се по следећем редоследу.

Моле се студенти за разумевање и поштовање датих термина како би се стварале што мање гужве у згради седишта Одеска Крагујевац. Улазак у зграду ће бити дозвољен само лицима које носе заштитне маске.

У току термина за упис одржаваће се и настава. Наставници ће бити упознати са овим терминима и водиће се рачуна да студентима буду оправдани изостанци са наставе у току трајања уписа (по наведеним терминима).

http://kg.asss.edu.rs/Odluka-o-skolarini-i-naknadama-2020-2021.pdf

https://asss.edu.rs/wp-content/uploads/2021/08/Pravilnik-o-studijama.pdf

Студенти који се уписују на буџет II године основних струковних студија – 04.10.2021. од 10 до 13 часова.

Студенти који се уписују на буџет III године основних струковних студија – 05.10.2021. од 10 до 13 часова.

Студенти који се уписују као самофинансирајући студенти на студијски програм Информатика II и III године основних струковних студија – 06.10.2021. од 10 до 13 часова.

Студенти који се уписују као самофинансирајући студенти на студијске програме Друмски саобраћај и Привредно инжењерство – машинство II и III године основних струковних студија – 07.10.2021. од 10 до 13 часова.

Студенти који обнављају годину, сви студијски програми – 08.10., 11.10. и 12.10.2021. од 10 до 13 часова.