Author: Pera Kojot

сеп
03

Др Никола Радивојевић
професор струковних студија

Др Никола Радивојевић професор струковних студија шеф Катедре за примењену економију, предузетништво и менаџмент
DETAIL

Др Марко Маслаћ
професор струковних студија

Др Марко Маслаћ професор струковних студија шеф Катедре за друмски саобраћај
DETAIL

Др Ненад Милутиновић
професор струковних студија

Др Ненад Милутиновић професор струковних студија
DETAIL

Др Милан Раденковић
виши предавач

Др Милан Раденковић професор струковних студија
DETAIL

Др Иван Петровић
професор струковних студија

Др Иван Петровић професор струковних студија
DETAIL
сеп
03

Др Хрвоје Пушкарић
виши предавач

Др Хрвоје Пушкарић виши предавач
DETAIL

Др Силвана Маринковић
предавач

Др Силвана Маринковић, предавач
DETAIL
сеп
03