HEНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Мирослава Прокић
секретар Академије Шумадија

Мирослава Прокић секретар Академије Шумадија

DETAIL

Јасмина Кочановић
шеф Канцеларије Одсека

Јасмина Кочановић шеф Канцеларије Одсека

DETAIL

Стојанка Арсовић
референт за финансијско-рачуноводствене послове

Стојанка Арсовић референт за финансијско-рачуноводствене послове
DETAIL

Маријана Радојевић
пословни секретар

Маријана Радојевић, пословни секретар
DETAIL

Радмила Ђорђевић
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Радмила Ђорђевић Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
DETAIL

Слађана Пејчиновић
студентска служба

Слађана Пејчиновић студентска служба
DETAIL

Снежана Кућеровић
технички сарадник

Снежана Кућеровић технички сарадник
DETAIL