HEНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Мирослава Прокић
секретар Академије Шумадија

Мирослава Прокић секретар Академије Шумадија

DETAIL

Јасмина Кочановић
шеф Канцеларије Одсека

Јасмина Кочановић шеф Канцеларије Одсека

DETAIL

Стојанка Арсовић
референт за финансијско-рачуноводствене послове

Стојанка Арсовић референт за финансијско-рачуноводствене послове
DETAIL

Маријана Радојевић
пословни секретар

Маријана Радојевић, пословни секретар
DETAIL

Радмила Ђорђевић
шеф студентске службе

Радмила Ђорђевић шеф студентске службе
DETAIL

Слађана Пејчиновић
студентска служба

Слађана Пејчиновић студентска служба
DETAIL

Снежана Кућеровић
технички сарадник

Снежана Кућеровић технички сарадник
DETAIL