Председник академије

Милан Ђорђевић

Професор струковних студија

Председник Академије Шумадија