КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА НА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ КРАГУЈЕВАЦ

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА НА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ КРАГУЈЕВАЦ

Објављен је Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2021/2022. годину.

Рокови за пријављивање кандидата су:

  • од 01. до 15.09.2021. године – за студенте прве године студија;
  • од 16. 09.2021. године до 01.11.2021. године – за студенте осталих година студија.

Текст Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2021/2022. годину:  Текст конкурса