Октобар 2 – распоред доступности наставника

Октобар 2 – распоред доступности наставника

Поштовани студенти у документу је број испитних пријава и распоред дежурања наставника у назначеним данима:

Број испирних пријава и дежурство наставника – ажурирана верзија

У наведеном распореду (ажурираној верзији) испити код др Ивана Петровића почињу у 13 часова (грешком је у претходно објављеном распореду написано 9 часова).

Испит траје 3 сата. Наставници су у обавези да у назначеним терминима буду присутни и испитају студенте који дођу на испит. Студент може да полаже један испит са исте године студија у једном дану (то је назначено и приликом пријављивања испита: http://kg.asss.edu.rs/ispitni-rok-oktobar-2/). Наставници могу да вас контактирају путем конференцијских група (Skype, Zoom, …) преко којих је извођена online настава или да поставе додатна упутсва на порталима (eLearning портал и томе сл.) на којима се налази литература за испит.