Коначне ранг листе и упис

Коначне ранг листе и упис

Упис примљених кандидата вршиће се од 09. до 12. јула 2024. године.

Коначне ранг листе

Кандидати који су освојили минимум 51 бод (у укупном збиру) су рангирани на листи за упис на буџет (уколико имају закoнска права на то).

Документа потребна за упис

Кандидат који по конкурсу стекне право уписа подноси:

  • два попуњена обрасца „ШВ – 20“ (преузиме се у студентској служби),
  • оригиналну диплому о стеченом средњем образовању;
  • оригинална сведочанства свих разреда средње школе;
  • очитану личну карту, односно фотокопију личне карте (може да се добије у студентској служби);
  • две фотографије димензија 3,5 х 4,5 cm;
  • доказ о уплати накнаде за трошкове уписа (на име трошкова за индекс, фасциклу, осигурање и др);
  • доказ о уплати школарине (студент који се сам финансира).

Накнада трошкова уписа износи 4.000,00 динара и уплаћује се на текући рачун број 840- 2113666-20, сврха уплате: накнада трошкова уписа, позив на број 102-06-742300.

Школарина за школску 2024/2025. године износи 75.000,00 динара и може се уплатити у једнократном износу приликом уписа на студије или на рате и то: прва рата у износу од 20.000 динара приликом уписа на студије, а остатак школарине се плаћа у месечним ратама до 30.априла 2025. године.