Признавање пријемног испита положеног на другог установи

Признавање пријемног испита положеног на другог установи

Лице, које је у јунском уписном року шк. 2022/2023. године положило пријемни испит из Математике ради уписа у прву годину основних студије на другој високошколској установи, а није се уписало, може се пријавити за упис на основне струковне студије  које се реализују у Одсеку Крагујевац. Слободних места има на следећим студијским програмима:

  • Информатика,
  • Друмски саобраћај,
  • Привредно инжењерство – машинство.

Кандидати се уписују у статусу самофинансирајућег студента.

Захтев за признавање пријемног испита положеног на другог установи и одобравање уписа на основне струковне студије у Одсеку Крагујевац може се поднети до 08. јула 2022. године.

Уз захтев се прилажу следећа документа:

  1. диплома о стеченом средњем образовању,
  2. сведочанства свих разреда средње школе,
  3. извод из матичне књиге рођених,
  4. потврду о положеном пријемном испиту са освојеним бројем бодова,
  5. доказ о уплаћеној накнади за признавање положеног пријемног испита у износу од 2.000 динара која се уплаћује на текући рачун број 840-2113666-20, сврха уплате: накнада за признавање положеног пријемног испита, позив на број 102-01-742300.