Основне струковне студије

Информатика

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије акредитовала је студијски програм Информатика!

Друмски саобраћај

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије акредитовала је студијски програм Друмски саобраћај!

Машинско инжењерство

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије акредитовала је студијски програм Машинско инжењерство!

Машинско инжењерство – дуални модул студија

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије акредитовала је студијски програм Машинско инжењерство – дуални модул студија!

Мастер струковне студије

Друмски саобраћај

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије акредитовала је мастер студијски програм Друмски саобраћај!

 

Машинско инжењерство