Књига предмета – 2017. година

Књига наставника – 2017. година

Распоред предмета по семестрима – 2017. година

Наставни материјал

Студијски програм ИНФОРМАТИКА студенте оспособљава за послове:

  • пројектовање и израда софтвера
  • пројектовање и администрација база података
  • администрација и одржавање рачунарских мрежа и ОС
  • примена LAN и WAN технологија у пројектовању и технике заштите рачунарских мрежа
  • WЕB дизајн
  • тестирање софтвера
  • интеграција послов. процеса помоћу рачунара
  • пројектовање информационих система
  • ИТ пословање и педузетништво