Зимски семестар шк. 2022/2023.

Ред.бр. Име и презиме Дан пријема Време пријема
1. Др Милан Ђорђевић среда, Косовска 8 10 – 12
2. Др Драган Рајковић уторак 12 – 14
3. Др Никола Радивојевић уторак 12 – 14
4. Др Иван Петровић четвртак 15- 17
5. Др Ненад Милутиновић уторак 14 – 16
6. Др Владимир Недић петак 12 – 14
7. Др Бранислав Александровић уторак 10 – 12
8. Др Марко Маслаћ петак 14 – 16
9. Др Александар Мишковић среда, Косовска 8 11- 13
10. Др Хрвоје Пушкарић четвртак 16 – 18
11. Др Милица Жаревац Бошковић среда 14 – 16
12. Др Милан Раденковић уторак 12 – 14
13. Др Невена Банковић среда, Косовска 8 9:15 – 11:15
14. Др Соња Костић петак 12 – 14
15. Др Силвана Маринковић понедељак С3
петак С3
11 – 12
19 – 20
16. Мр Милан Станојевић понедељак 17 – 19
17. Мр Радомир Станишић четвртак 14- 16
18. Тијана Иванишевић петак 8:15 – 10:15
19. Саша Васиљевић уторак 12 – 14
20. Славица Стаменковић Ђукић понедељак
уторак
10 – 11
10 – 11
21. Александар Поповић среда 15 – 17
22. Ива Којић петак, K7 11 – 13