Зимски семестар шк. 2021/2022.

Ред.бр. Име и презиме Дан пријема Време пријема
1. Др Милан Ђорђевић среда, Косовска 8 10 – 12
2. Др Драган Рајковић уторак 12 – 14
3. Др Никола Радивојевић четвртак 09 – 11
4. Др Олга Миљковић уторак, С2/С3 ВТШ 11 – 13
5. Др Иван Петровић уторак 14- 16
6. Др Ненад Милутиновић уторак 16 – 18
7. Др Владимир Недић среда 12 – 13
8. Др Бранислав Александровић уторак 10 – 12
9. Др Марко Маслаћ среда 13 – 15
10. Др Предраг Ралевић четвртак-свака друга недеља 11 – 13
11. Др Александар Мишковић понедељак 11- 13
12. Др Хрвоје Пушкарић среда 12:30 – 14:30
13. Др Милица Жаревац Бошковић уторак 08 – 10
14. Др Милан Раденковић уторак 12 – 14
15. Невена Банковић среда, Косовска С5 11 – 13
16. Мр Соња Костић петак 10 – 12
17. Мр Влатко Вуковић петак 14 – 15
18. Мр Милан Станојевић понедељак 17 – 19
19. Мр Радомир Станишић четвртак 11- 13
20. Александар Поповић четвртак 16- 18
21. Тијана Иванишевић четвртак 13- 15
22. Саша Васиљевић уторак 12 – 14
23. Славица Стаменковић Ђукић понедељак
уторак
13 – 14
10 – 11