Календар рада за шк. 2023/2024. годину

Упутсво за студенте за регистрацију на Moodle портал

Основне струковне студије:

Распоред предавања и вежби – ОСС (летњи семестар)

  • Вежбе се по правилу не одржавају у току прве радне недеље.

Мастер струковне студије:

Распоред предавања и вежби – МСС (летњи семестар)

  • Вежбе се по правилу не одржавају у току прве радне недеље.