Календар рада за шк. 2022/2023. годину

Упутсво за студенте за регистрацију на Moodle портал

Настава на свим годинама основних струковних студија, у зимском семестру, почеће да се реализује од 03.10.2022. године.

  • Вежбе се не одржавају у току прве недеље.

Настава на свим годинама мастер струковних студија, у зимском семестру, почеће да се реализује од 01.11.2022. године.

Основне струковне студије:

Распоред предавања и вежби – ОСС

Мастер струковне студије:

Распоред предавања и вежби – МСС