Календар рада за шк. 2022/2023. годину

Упутсво за студенте за регистрацију на Moodle портал

Настава на свим годинама основних и мастер струковних студија, у летњем семестру, почеће да се реализује од 20.02.2023. године.

  • Вежбе се по правилу не одржавају у току прве радне недеље.

Основне струковне студије:

Распоред предавања и вежби – ОСС

Мастер струковне студије:

Распоред предавања и вежби – МСС