Ред. бр. Испитни рок Термини пријављивања испита Термини одржавања испита
1. Јануарско – фебруарски 17.01. – 20.01.2022. 24.01. – 12.02.2022.
2. Априлски 04.04. – 07.04.2022. 11.04. – 16.04.2022.
3. Јунски 06.06. – 09.06.2022. 13.06. – 02.07.2022.
4. Септембарски 15.08. – 18.08.2022. 22.08. – 03.09.2022.
5. Октобарски 05.09. – 08.09.2022. 12.09. – 24.09.2022.

Јунски испитни рок

ПРИЈАВА ИСПИТА (од 06.06. закључно са 08.06.2022.)

Обавештење за студенте

Накнада трошкова за пријаву испита (прво и друго полагање) износи 200 динара (по испиту).

Накнада трошкова за пријаву испита трећи и сваки наредни пут износи 1000 динара (по испиту).

Упутство за попуњавање уплатнице

Уколико имате проблем са пријавом испита преко Google форме, пошаљите скенирану уплатницу са списком предмета које желите да пријавите на имејл: studentska.sluzbakg@asss.edu.rs

Распоред полагања испита:


  • Накнада трошкова за пријаву испита, по истеку рока за пријављивање (три дана до полагања), увећава се по испиту за 500 динара. Три дана пре полагања испита пријављивање испита није могуће.
  • Накнадну пријаву можете извршити слaњем имејла на адресу: studentska.sluzbakg@asss.edu.rs
  • Испитне пријаве (образац) студенти ће преузимати испред учионица или ће их добити од предметних наставника.
  • Обавеза свих студената и запослених је да се придржавају прописаних мера заштите за спречавања ширења вируса Covid-19.