Књига наставника

Књига предмета

Распоред предмета по семестрима

Наставни материјал

Студије у области машинства оспособљавају за:

квалитетно и компетентно обављање свих инжењерских послова у привреди;
пројектовање, планирање, организацију и контролу производње;
брзо иновирање и надградњу стеченог знања;
повезивање знања из области машинства, економије, организације и информатике;
употребу информационо-комуникационих технологија у процесима развоја производа;
употребу савремених инжењерских алата у привредном окружењу;
оптимизацију производних процеса, инжењеринга одржавања, логистичких токова и рециклаже;
коришћење метода мерења и примену стандарда.