На основу Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“ бр. 76/05) и члана 24. Пословника Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, на седници одржаној 23-30. априла 2007. године, донела је одлуку о објављивању резултата акредитације високошколсих установа и предложених студијских програма на тим високошколским установама. Висока техничка школа струковних студија из Крагујевца је успешно акредитовала све предложене студијске програме.

Уверење о акредитацији установе и студијских програма (2007. година)

Школа је у 2012. години поново добила акредитацију установе и студијских програма.

Уверење о акредитацији установе и студијских програма (2012. година)

Школа је у 2017. години поново добила акредитацију установе и студијских програма:

Уверење о акредитацији установе (2017. година)

Информатика

Друмски саобраћај

Привредно инжењерство – машинство


Одлука о акредитацији студијског програма специјалистичке струковне студије:

На основу члана 16. (став 5. тачка 2.) Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“ бр. 76/05) и члана 10. (став 4.) Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник Републике Србије“ бр. 106/06), Комисија за акредитацију и проверу квалитета, на седници одржаној 05.11.2010. године донела је одлуку да Висока техничка школа струковних студија из Крагујевца испуњава прописане стандарде за акредитацију студијског програма Специјалистичке струковне студије – УПРАВЉАЊЕ ДРУМСКИМ САОБРАЋАЈЕМ.

На основу члана 16. (став 5. тачка 2.) Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“ бр. 76/05) и члана 10. (став 4.) Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник Републике Србије“ бр. 106/06), Комисија за акредитацију и проверу квалитета, на седници одржаној 05.11.2010. године донела је одлуку да Висока техничка школа струковних студија из Крагујевца испуњава прописане стандарде за акредитацију студијског програма Специјалистичке струковне студије – ИНЖЕЊЕРСКА ЕКОЛОГИЈА са два модела: индустријска екологија иекологија моторних возила.

На основу члана 16. (став 5. тачка 2.) Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“ бр. 76/05) и члана 10. (став 4.) Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник Републике Србије“ бр. 106/06), Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуку да Висока техничка школа струковних студија из Крагујевца испуњава прописане стандарде за акредитацију студијског програма Специјалистичке струковне студије – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ.

Уверење о акредитацији

Школа је у 2015. години поново добила акредитацију студијских програма специјалистичких струковних студија:

Уверење о акредитацији – 2015. година


Висока техничка школа струковних студија из Крагујевца испуила је стандарде прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник Републике Србије“ бр. 106/06, 112/08, 70/11, 101/12-I-25, 101/12-I-26, 13/14) за акредитацију студијског програма мастер струковне студије:

Друмски саобраћај