Одсек Трстеник Академије струковних студија Шумадија (Виша техничка машинска школа у Трстенику) основана је давне 1962. године, чији  развојни пут тежио утемељењу  мисли да без знања и науке нема даљег развоја и напретка. Тимски рад је обезбедило непрекидно иновирање и усавршавање програма, да би се на тај начин пратио развој хидраулике и пнеуматике, машинске технике и читавог друштва. Непрекидно се ради на опремању лабораторија, побољшању услова рада, усавршавању кадрова и стварању позитивне радне атмосфере.