Државни дата центар – Data Cloud Technology

У државном дата центру у Крагујевцу потписан је Уговор о пословно-техничкој сарадњи између Академије струковних студија Шумадија и Data Cloud Technology. Овим Уговором, који су потписали председник Академије Шумадија др Милан Ђорђевић и директор Data Cloud Technology Данило Савић, омогућено је да студенти Академије Шумадија могу да реализују стручну праксу у Државном дата центру, тј. […]

Упутсво за попуњавање уплатнице

Поштовани студенти,за све уплате које вршите према Академији Шумадија, Одсек Крагујевац, потребно је да следите приложено „Упутсво за попуњавање уплатнице“. Упутсво за попуњавање уплатнице

Дуално образовање на АССШ

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ НА АКАДЕМИЈИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА Академија струковних студија Шумадија од школске 2021/2022. године почиње да реализује дуалног модела студија у Одсеку Крагујевац. Дуални модел реализације наставе је новина у високом образовању и уводи се са циљем унапређења квалитета образовања и стицања савремених компетенција, односно са циљем сублимације знања, вештина, способности и ставова путем […]