Упутсво за попуњавање уплатнице

Упутсво за попуњавање уплатнице

Поштовани студенти,
за све уплате које вршите према Академији Шумадија, Одсек Крагујевац, потребно је да следите приложено „Упутсво за попуњавање уплатнице“.

Упутсво за попуњавање уплатнице