ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2019. ГОДИНА

Јавне набавке – 2019. година Набавка рачунарске опреме: ЈН-2/2019 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Позив за подношење понуда (ЈН-2/2019): Позив за подношење понуда Конкурсна документација: Конкурсна документација Измена Конкурсне документације Друга измена конкурсне документације 1) Захтев за додатно појашњење конкурсне документације jaвне набавке мале вредности – набавка Рачунарске

Start

End

Јавне набавке – 2019. година

Набавка рачунарске опреме: ЈН-2/2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Позив за подношење понуда (ЈН-2/2019): Позив за подношење понуда

Конкурсна документација: Конкурсна документација

Измена Конкурсне документације

Друга измена конкурсне документације

1) Захтев за додатно појашњење конкурсне документације jaвне набавке мале вредности – набавка Рачунарске опреме бр. 2/2019, у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама и одговор

2) Друго додатно појашњење конкурсне документације јавне набавке мале вредности – набавка Рачунарске опреме бр. 2/2019

Одлука о додели уговора – објављена на Порталу јавних набавки дана 29.08.2019. године

Обавештење о закљученом уговору

Радови на текућем одржавању учионице: ЈН-1/2019

Позив за подношење понуда (ЈН-1/2019): Позив за подношење понуда

Конкурсна документација: Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору