HEНАСТАВНО ОСОБЉЕ

мај
07

Мирослава Прокић
секретар

Мирослава Прокић секретар
DETAIL
мај
07

Невенка Андрејевић

Невенка Андрејевић
DETAIL
мај
07

Стојанка Арсовић
референт за финансијско-рачуноводствене послове

Стојанка Арсовић референт за финансијско-рачуноводствене послове
DETAIL
мај
07

Радмила Ђорђевић
шеф студентске службе

Радмила Ђорђевић шеф студентске службе
DETAIL
мај
07

Маријана Ратковић

Маријана Ратковић
DETAIL
мај
07

Снежана Кућеровић
технички сарадник

Снежана Кућеровић технички сарадник
DETAIL
мај
07

Весна Лешњак
спремачица

Весна Лешњак спремачица
DETAIL
мај
07

Слађана Пејчиновић
спремачица

Слађана Пејчиновић спремачица
DETAIL