Тренажер – вожња по леду

Тренажер – вожња по леду

Почетком маја 2022. године смо били у Националној возакој Академији (НАВАК) где смо подесили тренажер за учешће на Сајму аутомобила у Београду.

Тренажер представља идејно решење студената наше Академије којим се симулира вожња у условима смањеног коефицијента пријањања – вожња по леду.

Симулатор вожње у условима смањеног коефицијента пријањања – вожња по леду

Након успешног тестирања тренажера којим се симулира вожња у условима смањеног коефицијента пријањања на Националној возачкој академији (НАВАК), исти је на сајму аутомобила представљен посетиоцима сајма.

Извештај о том догађају приказан је у емисиј САТ, радио телевизије Србија.

Сајам аутомобила 2022.

Академији Шумадија, тј. студентима Одсека Крагујевац је додељена награда од стране компаније ДДОР Нови Сад у износу од 100000 динара.