др Никола Радивојевић професор струковних студија

др Никола Радивојевић
професор струковних студија

Др Никола Радивојевић
професор струковних студија
шеф Катедре за примењену економију,
предузетништво и менаџмент