др Милан Ђорђевић професор струковних студија

др Милан Ђорђевић
професор струковних студија

Др Милан Ђорђевић
професор струковних студија
председник Академије Шумадија