Author: Pera Kojot

сеп
03

др Никола Радивојевић
професор струковних студија

Др Никола Радивојевић професор струковних студијашеф Катедре за примењену економију, предузетништво и менаџмент
By Pera Kojot | Наставници
DETAIL

др Марко Маслаћ
професор струковних студија

Др Марко Маслаћ професор струковних студијашеф Катедре за друмски саобраћај
By Pera Kojot | Наставници
DETAIL

др Ненад Милутиновић
професор струковних студија

Др Ненад Милутиновић професор струковних студија
By Pera Kojot | Наставници
DETAIL

др Милан Раденковић
виши предавач

Др Милан Раденковић професор струковних студија
By Pera Kojot | Наставници
DETAIL

др Иван Петровић
професор струковних студија

Др Иван Петровић професор струковних студија
By Pera Kojot | Наставници
DETAIL
сеп
03

др Хрвоје Пушкарић
виши предавач

Др Хрвоје Пушкарић виши предавач
By Pera Kojot | Наставници
DETAIL

др Олга Миљковић
професор струковних студија

Др Олга Миљковић професор струковних студија
By Pera Kojot | Наставници
DETAIL