У ПКС одржан је семинар на тему LEAN методологије

У ПКС одржан је семинар на тему LEAN методологије

У регионалној привредној комори Шумадијског и Поморавског управног округа, 06. јуна 2023. године, одржан је семинар „Алати LEAN-a фокусираног побољшања, ОЕЕ и расподела трошкова (cost deployment)“.

Семинар  је окупио привредна друштва из Крагујевца, Свилајнца, Јагодине и Ћуприје.

Предавач на семинару је био др Милан Ђорђевић, професор и Председник Академије струковних студија Шумадија и самостални LEAN & WCM консултант и консултант у области логистике и организације радног места.

На семинару су се полазници упознали са новим терминима, као што су укупна ефикасност опреме, такт тајм, МУРИ, МУДА, МУРА, NVAA. Једна од тема је била и оправданост улагања у неки пројекат, Cost benefit анализа и приоритизација пројеката. На примерима из праксе видели су како се идентификују губици, како се стандардизују операције и мери NVAA.

Полазници су добили увиде колико је за њих важно континуално побољшање, као и способност да одрже ова побољшања, али и то да стечена теоријска знања примене у пракси и тако виде праве бенефите уведених методологија.